Nasze publikacje

 zobacz

Newsletter

Sonda

Publikacje

Polska Branża Budowlana - EXPORT

Kondycja branży budowlanej w większości państw na świecie jest silnie skorelowana z sytuacją makrogospodarczą danego rynku.

Pobierz

Badania+rozwój=INNOWACJE

Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki stanowi jedno z najważniejszych wyzwań kraju i jeden z najistotniejszych czynników jej konkurencyjności. Sprostanie temu wyzwaniu nie jest możliwe bez inwestowania w działalność B+R.

Pobierz

Budownictwo energooszczędne

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą klastrów kluczowych, w szczególności w zakresie budownictwa energooszczędnego i rozwiązań wpływających pozytywnie na bilans energetyczny. Zachęcamy w szczególności do współpracy z liderami budownictwa!

Pobierz

Tworzymy Ogólnopolski Klaster Budowlany

Kończący się 2013 rok był dla Naszej inicjatywy klastrowej czasem intensywnej pracy, szeregu wspólnych aktywności i wdrażania wypracowanych standardów współdziałania. Rozwijamy się integrując firmy sektora budowlanego i podmioty jego otoczenia z...

Pobierz

Budujemy przyszłość!

Wschodni Klaster Budowlany rośnie w siłę, a wraz z nim rozwija się cały sektor budowlany w makroregionie Polski Wschodniej. W naszej organizacji skupiamy już wszystkie liczące się firmy budowlane – te największe, średnie, jak również te mniejsze...

Pobierz

Razem można więcej

Wschodni Klaster Budowlany stał się ważnym ogniwem sektora budowlanego, inicjuje systematyczne rozmowy o najważniejszych problemach branży, podejmuje konkretne działania na rzecz podniesienie jej innowacyjności i konkurencyjności.

Pobierz